Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 22 ก.ย. 2560 11:33
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 11.60 ปริมาณซื้อขาย : 5,821,500
เปลี่ยนแปลง : -0.10 % เปลี่ยนแปลง : -0.85
ราคาระหว่างวัน : 11.60 - 11.80 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 5.45 - 13.90

Chart Type
Close