Skip to main content
Search
ปรับปรุงเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561 16:38
ตัวย่อหุ้น : ESSO สกุลเงิน : THB
ราคาล่าสุด : 12.20 ปริมาณซื้อขาย : 11,468,400
เปลี่ยนแปลง : -0.60 % เปลี่ยนแปลง : -4.69
ราคาระหว่างวัน : 12.20 - 12.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ : 9.40 - 19.50

Chart Type
Close