Skip to main content
Search

เอสโซ่ พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

นายนีล เอ. แฮนเซ็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยที่นางสายฤดี สุชาโตผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ร่วมเดินทางไปกับผู้ถือหุ้น โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของบริษัทมากยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน โรงกลั่นน้ำมันที่ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่สถานีบริการน้ำมัน นายยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีกได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดขายปลีกและพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ แมคโดนัลด์ เบอร์เกอร์คิง แฟมิลี่มาร์ทฯลฯ ต่อจากนั้นได้พาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์สังคมของเอสโซ่ และเมื่อผู้ถือหุ้นเดินทางมาถึงโรงกลั่น นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่น ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันศรีราชาแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมภายในของโรงกลั่น รวมไปถึงการบรรยายเพื่อให้ได้เข้าใจขบวนการกลั่นและผลิตน้ำมันเบื้องต้น หลังการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯได้พาผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับมายังอาคารเอสโซ่ ทาวเวอร์ ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

Close